CONTACT

Chief editor :  Naushad Ali

Phone No :   +91 93195 09647

E-Mail ID :   naushadeditor@gmail.com

Website :    www.allroundermedia.com

Head office Address:

101/2C HARMONY BUILDING PATLIPUTRA NAGAR

OSHIWARA  JOGESHWARI (W) MUMBAI  (400102)

Sub editor :  SAJIDA PARVEEN

Beuro chief :

MUMBAI        Rajesh Dua
Rajasthan        Shahnawaz Ali
Haryana                j.b. Sharma
M.p.                 o.p. agrawal
Gujarat         Dharmesh goti
Delhi           –   Dr sharad johri
Punjab        –    Gopal Sharma

Uttarakhand     Hari Shankar Saini   

East U.P.             Sohrab Khan